Afgestudeerd in 1985 aan de U.I.A. als licentiaat in de rechten, met onmiddellijke vestiging aan de balie van Dendermonde. Nadien nog talrijke korte bijopleidingen en bijscholingen.

Medewerker bij het advocatenkantoor HEYVAERT-VAN LEMBERGEN (www.denderlaw.be) sedert de oprichting van dat kantoor. Daar behandel ik vooral omvangrijke aansprakelijkheidsdossiers, letsel- schade (meestal, maar niet noodzakelijk door verkeersongevallen) en medische fouten.

Op mijn kantoor te Grembergen behandel ik allerlei zaken, gaande van onbetaalde facturen tot huurproblemen, van verkeersovertredingen tot geweldmisdrijven, van eenvoudige adviezen tot doorgedreven procedures. Indien mogelijk betracht ik een minnelijke overeenkomst te bekomen, in het belang van alle partijen. Blijkt zulks niet mogelijk, wordt steeds proceseconomisch gehandeld in het belang van de cliënt.

Een eerste afspraak, waarvoor geen bijzonderheden of opzoekingen nodig zijn, is steeds gratis.

Mijn bijzondere professionele interesse gaat naar de schadevergoeding voor lichamelijke letsels, en naar medische aansprakelijkheid. Een en ander zijn 'technische' materies, die veel inzet en ervaring vereisen om het dossier tot een goed einde te brengen.